Contracte

Contractele care vor fi derulate pe parcursul implementării Proiectului:

Contracte de servicii 
page_white_go Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor

page_white_go Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului

page_white_go Asistenţa tehnică pentru verificarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor

page_white_go Asistenţa tehnică în calitate de proiectant

page_white_go Servicii de audit financiar

page_white_go Împrumut bancar al operatorului pentru cofinanţarea Proiectului

Contracte de lucrări 
page_white_go Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei şi de canalizare din Municipiul Mediaş

page_white_go Lucrări la captarea de suprafaţă, staţia de tratare apă potabilă din municipiul Mediaş

page_white_go Lucrări la staţia de epurare din municipiul Mediaş

page_white_go Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi

Dumbrăveni

page_white_go Construire sediu administrativ, constuire hală tehnologică, reabilitare clădire operare, amenajări

urbanistice  exterioare în Municipiul Mediaş

page_white_go Surse de apă, staţie de tratare şi conducte de aducţiune în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

page_white_go Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni

page_white_go Achiziţie şi instalare de debitmetre pentru reţele de apă potabilă şi sisteme SCADA
Contracte de furnizare

page_white_go Achiziţionare autospeciale pentru canalizare
Prin implementarea acestui Proiect, se vor obţine următoarele efecte pozitive:

page_white_go Conformarea cu Directivele 98/83/EC şi 60/2000/CE privind apa potabilă.

page_white_go Conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, îmbunătăţirea stării de sănătate a

locuitorilor din localităţile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni prin extinderea reţelelor de canalizare şi

depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

Contracte semnate până în prezent:

  Nr. Crt. Denumire contract Cod contract Nr contract  / Data

   Valoare contract (fără TVA)

Numele operatorului
1 Asistenţă Tehnică pentru supervizarea lucrărilor SI-TAM-SERVICE-01 4/08.04.20097.418.700 lei C & S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL
2 Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului SI-TAM-SERVICE-02 6/04.05.2009 6.523.561 lei TAHAL CONSULTING ENGINEERS  LTD
3 Asistenţă Tehnică pentru verificarea documentaţiei tehnice aferente Proiectului SI-TAM-SERVICE-03 7/ 05.05.2009234.602 lei Asocierea dintre:
– P.F.A. STĂNILĂ ADRIANA – lider de asociere
– S.C. SARA DESIGN S.R.L.
– S.C. MEL DAR GEOTOP S.R.L.
– S.C. LINEAR INSTAL S.R.L.
– CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ LĂSCHESCU DORIN IOAN
4 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în municipiul Mediaş SI-ME-WORKS-RB-1P 2/21.01.201067.271.007,96 lei Asocierea dintre: – S.C. DAFORA S.A – lider de asociere – S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
5 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni SI-AG-DU- WORKS-RB-1P 6/03.06.201022.070.897 lei – S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Bucureşti – Lider de asociere – S.C. DAFORA S.A. Mediaş – S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY Mediaş S.A.
6 Lucrări la captarea de suprafată şi staţia de tratare apă potabilă în municipiul Mediaş SI-ME WORKS- P&DB – 01Pa 16/12.11.201042.528.956 lei Asocierea dintre S.C. Veolia Water Solutions&Technologies Romania S.R.L., OTV France, Paris şi S.C. Aldona S.R.L., Copşa Mică
7 Lucrări la staţia de epurare în municipiul Mediaş SI-ME-WORKS- P&DB -01Pb 19/09.12.200959.840.339 lei Hochtief Construction AG
8 Construire sediu administrativ, constuire hală tehnologică, reabilitare clădire operare, amenajări urbanistice exterioare în Municipiul Mediaş SI-TAM-WORKS-RB-1P 8/10.01.2012 6.950.000 lei S.C. Dafora S.A. Mediaş
9 Achiziţia şi instalarea de debitmetre pentru reţele de apă potabilă şi sisteme SCADA SI-ME-AG-DU-WORKS-ZB-1P+2P 0/21.03.2012 2.757.442,63 lei Electromatic Systems SRL Braşov
10 Furnizare autocurăţitoare, sistem mobil CCTV, echipament de detectare a pierderilor SI-TAM-SUPPLY-2P 12/20.09.20102.297.000 lei Asocierea dintre Leader Eco SRL şi EE Test Timişoara
11 Surse de apă, staţii de tratare şi conductă de aducţiune în Agnita şi Dumbrăveni SI-AG-DU-WORKS- P&DB-1Pa 10/26.08.2010 29.847.702 lei Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. (Tedagua) Madrid, Spania.
12 Staţii de epurare în oraşele Agnita şi Dumbrăveni SI-AG-DU- WORKS P&DB-1Pb 14/28.09.2010 35.517.929 lei Asocierea dintre Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. şi Aqualia Infraestructuras S.A. din Madrid, Spania.
13 Asistenţa Tehnică în calitate de Proiectant pentru lucrările aferente Proiectului SI-TAM-SERVICE -04 3/03.03.2010 453.559 lei S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.
14 Împrumut bancar necesar pentru cofinanţarea Proiectului SI-TAM-Service 05 4/22.03.2010 5.700.000 euro Banca Comercială Română S.A
15 Servicii de audit financiar SI-TAM-Service-06 17/15.11.2010150.000 lei S.C. Societatea de contabilitate, expertiză şi consultanţă contabilă S.R.L.