Servicii de audit financiar

Denumire contract: Servicii de audit financiar
Cod contract: SI-TAM-Service-06
Nr. contract/Data: 17/15.11.2010
Valoare: 150.000 lei
Operator: S.C. Societatea de contabilitate, expertiză şi consultanţă contabilă S.R.L.

 

Procedura a fost lansată în 13 iulie 2010. Lotul I a vizat Proiectul, şi anume auditul contractelor de lucrări, servicii şi achiziţii. Valoarea estimată a acestui contract a fost de 416.234 lei, fără TVA, conform prevederilor Contractului de Finanţare nr. 91950/2008.

Data limită de depunere a ofertelor a fost 09.08.2010. Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă. Astfel, s-a încheiat contractul nr. 17/15.11.2010, încheiat între S.C. Apa Târnavei Mari S.A. şi S.C. Societatea de contabilitate, expertiză şi consultanţă contabilă S.R.L., Bucureşti. Valoarea contractului este de 150.000 lei fără TVA. Ordinul de începere al contractului a fost emis în 02.12.2010. Contractul se va derula până în 01.03.2014.