Beneficii

Beneficiile pe care le aduce Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene sunt:

  1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de apă potabilă şi canalizare;
  2. Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ / cantitativ standardelor UE, după implementarea Proiectului pentru toată populaţia din aglomerările Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni;
  3. Branşarea la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare a întregii populaţii din localităţile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni;
  4. Îmbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din regiunea deservită de operatorul regional, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeană, contribuind direct la reducerea riscului de boli, în special la copii;
  5. Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene;
  6. Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice;
  7. Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcţie.
  8. Stimularea creşterii economice prin îmbunătăţirea generală a infrastructurii în regiune.