Sediu administrativ și operațional Mediaș

Operatorul „Apa Târnavei Mari” anunţă încheierea contractului de lucrări „Construire sediu administrativ, construire hală tehnologică, reabilitare clădire operare, amenajări urbanistice exterioare în Municipiul Mediaş”, în cadrul proiectului POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, proiectul a fost executat de S.C. Birou de Arhitectură Pintilie S.R.L Bucureşti, constructorul fiind S.C. Dafora S.A. din Mediaş.

Noul sediu administrativ și operațional al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este amplasat în zona Aurel Vlaicu, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19.

Începând cu luna ianuarie a anului 2016, acest sediu ne permite să funcționăm la capacitatea proiectată, să ne atingem scopurile și obiectivele, așa cum au fost ele trasate în Studiul de Fezabilitate care a stat la baza Proiectului derulat, deoarece permite dezvoltarea echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului derulat (echipamente de detectare a scurgerilor, echipamente de inspecții și monitorizare a pierderilor de apă, Sistem Informatic Geografic, sistem de modelare hidraulică, centru SCADA de control al proceselor, un sistem informatic integrat de management). Totodată, acesta facilitează comunicarea între toate compartimentele operatorului, de la departamentul administrativ, la anexele specifice operării și mentenanței, ateliere, laboratoare.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Emis de Biroul Relații Publice și Comunicare
Tel : 0269.841.425 Fax : 0269.845.677
iulia.tarnu@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro