Obiective

harta_judet_sibiuObiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu.

Ca urmare a implementării Proiectului, se urmăresc:

bullet_key Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate;

bullet_key Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările respective;

bullet_key Creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.

Proiectul reprezintă primul pas în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea aglomerărilor Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni din judeţul Sibiu. Lucrările prevăzute sunt localizate în oraşele Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, Judeţul Sibiu.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

bullet_key Construcţia/modernizarea surselor de apă captată;
bullet_key Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare de apă potabilă;
bullet_key Extinderea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă
bullet_key Extinderea /reabilitarea reţelelor de colectare a apei uzate;
bullet_key Construcţia /reabilitarea staţiilor de epurare;
bullet_key Construcţia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului;
bullet_key Achiziţionarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a scurgerilor.

Implementarea Proiectului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni presupune, în principal, realizarea următoarelor activităţi:

bullet_key Reabilitarea conductelor de aducţiune de la sursele de apă subterană şi de suprafaţă şi a staţiilor de tratare a apei;
bullet_key Reabilitarea şi construirea de noi rezervoare de apă, staţii de pompare, staţii de hidrofor, reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă precum şi  contorizarea magistralelor de transport;
bullet_key Reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.

Rezultatele asteptate ca urmare a implementarii acestui proiect sunt:

bullet_key Conformarea cu Directivele 98/83/EC şi 60/2000/CE privind apa potabilă.
bullet_key Conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor din localităţile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni prin extinderea reţelelor de canalizare şi depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.