Proiectul Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului„poluatorul plăteşte”. În conformitate cu politica de coeziune a UE, POS Mediu contribuie la întărirea integrării economice prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi de mediu şi prin mărirea accesului la serviciile de interes general.

Finanţarea acestui Proiect POS Mediu este asigurată dinFondul de Coeziune, în baza Deciziei de Aprobare nr.C (2008) 2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1451/17.11.2008 şi a Contractului de Finanţare nr.91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A.