Date generale

Context

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea celei de a treia Priorităţi de Dezvoltare Naţională a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 „Protecţia şi Îmbunătăţirea Calităţii Mediului”, luând în considerare nevoile sociale, economice şi de mediu din România pentru a obţine cel mai mare impact asupra mediului şi pentru a stimula dezvoltarea economică. Din perspectivă internaţională, se bazează pe strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă şi pe cel de-al şaselea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene. Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu” este finanţat prin Axa prioritară 1 a Programului Operaţional Sectorial Mediu – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

Această axă prioritară abordează unul dintre principalele puncte slabe identificate în domeniul infrastructurii şi anume accesul redus al comunităţilor la infrastructura de apă şi apă uzată (52%), calitatea necorespunzatoare a apei potabile şi lipsa facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate în anumite zone. De asemenea, se adresează problemei privind eficienţa scăzută a serviciilor publice de apă din cauza lipsei de performanţă a operatorilor locali şi din cauza slabelor investiţii pe termen lung, a managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare pe termen lung şi a planurilor de afaceri etc. România este considerabil în urmă în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de tratare a apei potabile şi de colectare şi epurare a celei uzate. Calitatea cursurilor de apă depinde în mare măsură de capacităţile şi calitatea epurării apei uzate rezultate din activităţile umane.

În condiţiile în care România a acceptat provocarea de a dezvolta tratarea apei şi de a creste gradul de racordare a cetăţenilor la 70% până în 2015, acest domeniu va avea nevoie de investiţii considerabile. Nevoile de investiţii din acest domeniu sunt o mare provocare pentru ţara noastră din punct de vedere financiar, economic şi administrativ. Această Axă prioritară este finanţată din Fondul de Coeziune.

Ideea de la care a pornit Proiectul

Proiectul a pornit de la necesitatea regionalizării serviciilor de apă şi apă uzată pentru a asigura conformarea cu Directiva UE 98/83/CE privind apa potabilă şi cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei uzate urbane. Această iniţiativă a fost demarată de autorităţile române prin două măsuri ISPA de pre-aderare şi, după aderarea la Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune. Aceste iniţiative vizează crearea de operatori regionali durabili care să gestioneze eficient infrastructura construită cu fonduri europene şi să eficientizeze costurile investiţiilor şi cele operaţionale prin asigurarea masei critice de consumatori pe unitatea de cost.

Astfel, operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007–2013. Finanţarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, conform Deciziei de Aprobare nr.C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 şi a Contractului de Finanţare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A..

Preocuparea primordială a operatorului regional este de a implementa Proiectul cu succes, în baza unui management performant