Intrebari Frecvente

Întrebarea nr. 1: De ce nu se execută simultan conductele de distribuție de apă și cele de canalizare?

 

Răspuns:  Datorită adâncimilor mai mari și a pantelor necesare pentru asigurarea scurgerii, mai întâi se execută lucrările de canalizare, ulterior cele de apă. Cele două rețele nu se pot suprapune pe verticală (pentru a putea asigura eventualele intervenții și pentru respectarea securității sanitare a conductelor de apă), prin urmare nu pot fi montate în același șanț. La acestea se adaugă și faptul că execuția și testarea conductelor de distribuție și a branșamentelor solicită timp îndelungat (probe, tasarea șanțurilor în vederea refacerii carosabilului, punerea în funcțiune prin racordarea la conductele deja existente, asigurarea spațiilor de circulație pentru populație și mijloace auto). Straficația și geologia solului               (terenuri nisipoase și apă freatică de suprafață) ar solicita întreruperea totală a circulației pe o stradă în situația în care s-ar executa simultan rețeaua de apă și cea de canalizare, situație care nu este permisă de autoritățile publice (administrație, poliție, pompieri, organe sanitare etc.)

 

Înrebarea nr. 2: De ce se sistează des apa în zona șantierelor deschise?

 

Răspuns: Acest aspect este foarte neplăcut pentru utilizatori, dar și pentru echipele noastre de intervenție si constructori. Sunt situații obiective, care apar în asemenea lucrări cu densitate mare de utilități subterane, de cele mai multe ori având poziții necunoscute.

Sistarea apei este de cele mai multe ori rezultatul unor intervenții accidentale  din partea constructorului (situație agravată de vechimea conductelor) sau de tasări inegale ale solului, ulterior executării lucrărilor noi (datorită unei stratificații nisipoase a solului). Remedierea unor defecțiuni la conducte foarte uzate cere un timp necunoscut la data începerii reparației (spărtura unei conducte se poate extinde, ceea ce impune înlocuirea rapidă a unui tronson mai mare).

Noile conducte de apă care se montează, fiind din polietilenă, sunt mult mai  elastice, inclusiv reparațiile lor beneficiază de o tehnologie mai rapidă.

 

Întrebarea nr. 3: Cât durează de la încheierea lucrării până la asfaltarea străzii?

Răspuns: Acesta este un alt punct sensibil, cauzator de disconfort, deoarece nu se poate efectua asfaltarea imediat după încheierea lucrărilor de modernizare a rețelelor. Vă informăm că finalizarea lucrărilor se execută conform prevederilor contractuale. Tranșeele se umplu în straturi succesive cu compactarea fiecărui strat. Terenul se aduce la cote prin straturi de balast și piatră spartă. Apoi, se efectuează toate probele de presiune și etanșeitate și inspecțiile video interne pe conductele de canalizare. În final, se efectuează toate probele de compactare, urmând ca antreprenorul să predea către societatea asfaltatoare o cantitate rezonabilă (min. 200 mp) de traseu  de conductă pregătită în vederea turnării covorului asfaltic în două straturi. În plus, asfaltarea se poate executa doar în condiții meteo favorabile. În situația în care pe anumite străzi se desfășoară atât lucrări de apă cât și de canalizare, se pune problema asfaltării după finalizarea ambelor categorii de lucrări.

 

Întrebarea nr. 4: Cine controlează aceste șantiere?

 

Răspuns: Instituțional și tehnic, există trei echipe de lucru care se întâlnesc în ședințe zilnice de santier, ședințe săptămânale și lunare de progres, unde sunt discutate în amănunt toate problemele apărute, modificările de proiect necesare adaptării la teren a proiectului, progresul realizat și încadrarea în graficele de execuție. Controlul lucrărilor se desfășoară sub un strict control, în baza unor proceduri stabilite încă din faza contractării lucrărilor.

Cele trei echipe de lucru aparțin Unității de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. „Apa Târnavei Mari” SA, echipei Asistenței tehnice de Supervizare a Lucrărilor prin societatea S.C. Di Giussepe Ingegneri Associati, Italia și echipei de management a contractului din partea Antreprenorului. Cele trei echipe au în componență ingineri specializați în lucrări edilitare hidroedilitare, diriginți de șantier atestați de Inspectoratul de Stat în Construcții,  inspectori de protecția muncii și alte categorii de personal specializat etc.

Toate lucrările se desfășoară în baza unui grafic detaliat, la întocmirea căruia s-a ținut cont de o serie de elemente restrictive: ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor (posibilități de descărcare a apelor uzate și  asigurarea continuității alimentării  cu apă potabilă pe timpul desfășurării lucrărilor); necesarul de resurse pentru încadrarea în termene, de aici rezultând numărul de echipe de execuție, respectiv numărul de puncte de lucru deschise simultan; posibilitatea desfășurării traficului auto și restricțiile acestuia; respectarea ordinii tehnice  de execuție a lucrărilor (mai întâi de canalizare și apoi de apă, cu păstrarea distanțelor pe orizontală între cele două utilități impuse de normative). Decontarea către constructor a lucrărilor executate se face doar după ce s-a executat în întregime obiectul lucrărilor pe o stradă, inclusiv refacerea carosabilului.

În execuția lucrărilor, apar o serie de probleme neprevăzute datorate existenței în subsol a numeroase utilități (gaz, energie electrică, telefonie, vechile rețele de apă și canalizare, rețele abandonate) a căror poziție exactă nu este adesea cunoscută de deținători, a tipului și stabilității solului în terasamente. Toate aceste probleme se analizează și se stabilesc soluții în ședințele  de șantier și în  ședințele săptămânale și lunare de progres.

În ceea ce privește controlul lucrărilor, există două registre zilnice de șantier (unul al antreprenorului și unul al supervizorului)  în care sunt notate zilnic toate activitățile de la toate punctele de lucru, respectiv: numărul de muncitori, numărul și tipul utilajelor, cantitățile de lucrări conforme realizate, cazurile de neconformități tehnice și tehnologice și modul de remediere, rezultatele probelor și testelor (presiune, etanșeitate, curgere, compactare etc.), dispoziții de șantier și ordine de modificare emise de supervizor, inclusiv informații privind starea vremii. Aceste registre zilnice de șantier se completează independent de către antreprenor, respectiv supervizor, ele fiind verificate de către finanțator lunar (Ministerul Mediului și Pădurilor), respectiv de inspectorii Autorității de Audit a Curții de Conturi pentru Fonduri Europene pentru verificarea corelării documentelor de plată cu proiectul aprobat și cantitățile de lucrări decontate. Această verificare se face la fiecare misiune de audit.