Date financiare

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu” are o valoare totală eligibilă de 323.968.750 lei (fără TVA) din care finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este în valoare de 261.662.005 lei (fără TVA).
Coordonatele financiare ale proiectului sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Valoarea totală eligibilă a Proiectului, fără TVA: 323.968.750 lei
1) Valoarea eligibilă conform POS Mediu, din care: 307.837.654 lei
     • Finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al UE 261.662.005 lei
     • Finanţare nerambursabilă din bugetul de stat 40.018.897 lei
     • Contribuţie beneficiar, din bugetul local 6.156.752 lei
2) Valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu 20.786.550 lei
Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a Proiectului conform POS Mediu 73.881.037 lei
Valoarea TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu 4.988.772 lei

Proiectul se implementează prin derularea a 16 contracte, dintre care: 6 contracte de servicii, 7 contracte de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată la nivelul localităţilor Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, 3 contracte de furnizare de echipamente. S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. îndeplineşte calitatea de Autoritate Contractantă pentru toate contractele de servicii, lucrări sau de furnizare de echipamente din cadrul Proiectului.