Apa Târnavei Mari a finalizat primul Proiect POS Mediu – Axa Prioritară I

Operatorul „Apa Târnavei Mari” anunţă încheierea proiectului POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
Valoarea totală a Proiectului este de 303.757.940 lei, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 294.137.280 lei, iar finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune de 237.574.681 lei, restul fiind asigurat de la bugetul de stat, bugetul local şi prin contribuţia beneficiarului. Valorile nu includ TVA.

Obiectivul general al Proiectului a fost acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu, respectarea în totalitate a Directivelor UE şi a legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate; creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerările Proiectului şi creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.
Proiectul a totalizat 16 contracte, 6 contracte de servicii, dintre care unul pentru asigurarea cofinanţării Proiectului de către Operatorul Regional, 7 contracte de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, 2 contracte pentru construirea sediilor administrative și operaționale din cele trei localităţi şi 1 contract de furnizare de echipamente.
Beneficiile resimțite pornesc de la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la standarde europene; la realizarea de economii pentru viitorii utilizatori, prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice; la stimularea creşterii economice, prin îmbunătăţirea generală a infrastructurii în regiune.
Pentru atingerea performanței serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, s-a înnoit infrastructura de apă și apă uzată prin construcţia şi modernizarea surselor de captare a apei, a staţiilor de tratare a apei şi a staţiilor de epurare; extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi a celor de colectare a apei uzate; construcţia şi reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului și achiziţia de aparate de contorizare, echipamente de laborator, detectare a scurgerilor, echipamente de inspecţii şi monitorizare a pierderilor de apă; achiziţia şi dezvoltarea unui Sistem Informatic Geografic, a unuia de modelare hidraulică, adoptarea unei soluții SCADA de control a proceselor și a unui sistem informatic integrat de management.

Aglomerarea Mediaş beneficiază de cea mai modernă staţie de tratare a apei din ţară realizată din fonduri europene, care asigură în prezent furnizarea apei potabile de calitate superioară pentru circa 50.000 de locuitori, urmând ca în etapa a II-a de finanţare (2014 – 2020) să deservească circa 70.000 de locuitori din localitățile limitrofe ale municipiului; de o staţie de epurare a apei uzate modernizată, prevăzută cu trei trepte, dotată cu instalaţii de ultimă generaţie, prevenind astfel poluarea râului Târnava Mare; de o reţea de apă reabilitată şi extinsă: 5,626 km de conducte de aducţiune, 40,658 km de reţea de distribuţie, 2.573 de branşamente, trei rezervoare de apă potabilă și de un sistem de canalizare modernizat, prin extinderea cu 20,627 km şi reabilitarea a 22,378 km de reţea, realizarea a 2.937 de racorduri şi a 9 staţii de pompare a apei uzate.

Aglomerarea Agnita beneficiază de o staţie de tratare nou construită la Arpăşel care va deservi locuitorii din Agnita, comuna Bîrghiş şi pe cei de pe întreg traseul conductei de aducţiune, Arpaşu de Sus, Arpaşu de Jos, Cîrţişoara, Cârţa, Nou Român, Săsăuş, Chirpăr, Vărd, Veseud, Nocrich, Marpod; o conductă de aducţiune între staţia de tratare şi rezervorul din Agnita reabilitată şi extinsă pe o lungime de 38,627 km; o staţie de epurare a apei uzate deversate în Hârtibaciu, lucrări de reabilitare a sistemului de distribuţie a apei potabile; 8,433 km de reţea de distribuţie, un rezervor de înmagazinare a apei potabile şi 558 de branşamente; modernizarea sistemului de canalizare prin reabilitarea a 5,614 km de reţea şi realizarea a 386 de racorduri; o staţie de pompare a apei uzate nou construită și de lucrări de extindere cu 5,782 km a reţelei de canalizare şi de realizare a 380 de noi racorduri.

Aglomerarea Dumbrăveni beneficiază de o staţie de tratare a apei reabilitată şi modernizată deservind locuitorii din Dumbrăveni şi Hoghilag, iar în viitor, localităţile Ernea şi Şaroş pe Târnave; de 1,845 km de conductă de aducţiune între frontul de captare şi Staţia de Tratare; de o staţie de epurare nou construită, în a cărei componenţă intră o staţie de pompare a apei uzate, amplasată în intravilanul localităţii; de lucrări de reabilitare a sistemului de distribuţie a apei potabile: un rezervor de înmagazinare a apei, 2,059 km de reţea de alimentare şi 102 branşamente și de lucrări de extindere a sistemului de canalizare pentru colectarea apei uzate: două staţii de pompare nou construite, 12,569 km de reţea extinsă şi 1.189 de racorduri noi.

Apa care ajunge în prezent la robinetele consumatorilor deserviți de sistemele de alimentare din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni are o calitate superioară și poate fi consumată în condiții de siguranță pentru sănătatea populației,în conformitate cu Directivele Uniunii Europene 98/83/CE și 2000/60/CE. Stațiile de epurare asigură conformarea la standardele de epurare a apei uzate urbane ale Directivei 91/271/CEE, modificată prin Directiva 98/15/CE.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Emis de Biroul Relații Publice și Comunicare
Tel : 0269.841.425 Fax : 0269.845.677
iulia.tarnu@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro