ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţea de distribuţie apă Şos. Sibiului -cuplare reţea cu str. Rubinului
4. Modernizare staţie de pompare nr. 7
5. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
6. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
7. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- branşamente
8. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
9. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
10. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
11. Reabilitare reţea de canalizare str. George Coşbuc- branşamente
12. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune
13. Extindere reţea de distribuţie str. Călugăreni-Vidraru- cuplare cu reţelele de pe str. Calafat
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente