ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţea de distribuţie apă Şos. Sibiului -branşamente şi cuplare reţea cu str. Cibin- aducere teren la starea iniţială
4. Modernizare staţii de pompare nr. 3, 6 şi 7
5. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
6. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
7. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- branşamente
8. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
9. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
10. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
11. Reabilitare reţea de canalizare str. George Coşbuc- branşamente
12. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune
13. Extindere reţea de distribuţie str. Călugăreni-Arieş- aducere teren la starea iniţială
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente
15. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane
16. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămin de reducere a presiunii
17. Reabilitare reţele de distribuţie str. 1 Decembrie- refacere trotuare
18. Extindere reţele de canalizare str. I.C. Brătianu şi Cojocarilor – cămine de canal-verificări
19. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane
20. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii int. cu str. Teilor – montaj hidraulic cămin de vane