ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Extindere reţele de canalizare Mal Stâng Târnava -foraj – subtraversare – montare conductă
3. Extindere reţele de canalizare şi de distribuţie apă str. Ulmului – montare conductă
4. Extindere reţele de canalizare str. Lucian Blaga- refacere beton rutier
5. Modernizare staţii de pompare nr. 7
6. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
7. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
8. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- branşamente
9. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
10. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
11. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
12. Extindere reţea de canalizare str. Expoziţiei – refacere trotuare
13. Reabilitare reţea de canalizare str. George Coşbuc- branşamente
14. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune
15. Extindere reţea de distribuţie str. Călugăreni-Vidrare- cuplare cu reţelele de pe str. Calafat şi Arieş
16. Reabilitare reţele de distribuţie – str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente