Tehnologie de nivel înalt la staţia de epurare a apelor uzate din Mediaş

Operatorul „Apa Târnavei Mari” anunţă inaugurarea oficială a Stației de epurare a apelor uzate din Municipiul Mediaș, în data de 31.10.2013, în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”. Acest Proiect, aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată), are o valoare de 307.837.654 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene cu suma de 261.662.005 lei.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care a executat lucrările este Hochtief Construction AG din Essen, Germania.

Staţia de epurare din municipiul Mediaş a fost proiectată să funcţioneze la un debit maxim zilnic de 24858,0 mc/zi = 287,7 l/s, iar încărcarea organică pentru care a fost dimensionată este de 74000 locuitori echivalenți. Noua staţie de epurare a apelor uzate din Municipiul Mediaş a fost reabilitată şi extinsă în cadrul lucrărilor aferente Proiectului POS Mediu, fiind prevăzută în prezent cu trei trepte de epurare: mecanică, biologică şi terţiară (de îndepărtare a azotului şi fosforului în exces).

Treapta mecanică și treapta biologică de epurare sunt dotate cu instalații de ultimă generație.Tehnologia de care dispune stația este cea cu nămol activat incluzând trepte de tratare mecano-biologică, tratarea nămolului prin stabilizarea anaerobă şi recuperarea energiei din gazul de fermentare prin intermediul blocului cogenerator. În cadrul tratării biologice, în afară de procesul de nitrificare/ denitrificare, este prevăzut un proces anaerob pentru reducerea bio-fosforului. Nămolul brut este tratat în bazine anaerobe, deshidratat şi evacuat la groapa de gunoi ecologică. Noua stație este cu atât mai durabilă cu cât biogazul (produs din descompunerea chimică a deșeurilor) generează curentul electric și energia termică necesare funcționării pompelor de apă, nămol și încălzirii bazinelor de fermentare.

Staţia este complet automatizată, conectată la sistemul SCADA pentru a permite funcţionarea, controlul şi monitorizarea procesului de epurare, iar laboratorul staţiei este utilat pentru a putea efectua analizele în cadrul staţiei şi în câmp pentru indicatorii prevăzuţi în standardele şi normele în vigoare. În viitor, ca urmare a extinderii infrastructurii de apă uzată, vizată în Etapa a II-a de finanţare (2014 – 2020), stația va deservi şi localităţile limitrofe (comunele Alma, Brateiu, Dârlos, Valea Viilor, Târnava şi oraşul Copşa Mică).Avantajele implementării acestui contract sunt conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardului de viaţă al populaţiei din Mediaş.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Date de contact:
Emis de Serviciul Relaţii Publice
Tel: 0269/841.425 int. 34 Fax: 0269/834.270
iulia.tarnu@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro