Primele stații de epurare pentru regiunile Agnita și Dumbrăveni

Operatorul „Apa Târnavei Mari” anunţă încheierea lucrărilor și punerea în funcțiune a primelor stații de epurare care deservesc regiunile Agnita și Dumbrăveni. Aceste stații au fost realizate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”. Acesta face parte din Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” și are o valoare de 307.837.654 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene cu suma de 261.662.005 lei.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care a executat lucrările, Asocierea dintre Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. şi Aqualia Infraestructuras S.A. din Madrid, Spania.

Stația de epurare care deservește regiunea Agnita este localizată la intrarea în oraş dinspre Sibiu, fiind dimensionată pentru un debit maxim de 2971 mc/zi şi pentru o încărcare organică de 9500 l.e. (locuitori echivalenți). Staţia de epurare din Dumbrăveni este localizată la ieşirea din oraş înspre Ernea, fiind dimensionată pentru un debit maxim de 1540 mc/zi şi pentru o încărcare organică de 7100 l.e. (locuitori echivalenți).

Staţiile derulează procese moderne de epurare a apelor uzate şi sunt prevăzute cu două trepte de tratare, mecanică şi biologică. În cadrul epurării primare (treapta mecanică), se realizează o reducere a suspensiei solide de 60% și o reducere a compușilor organici de până la 30 %. Sistemul de contactori biologici rotativi din cadrul epurării secundare (treapta biologică) asigură reducerea încărcărilor organice, astfel asigurându-se conformarea cu legislația europeană și națională în domeniu. Ambele stații sunt complet automatizate, conectate la sistemul SCADA, pentru a permite funcţionarea, controlul şi monitorizarea procesului de epurare.
Avantajele implementării acestui contract sunt conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE, îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardului de viaţă al populaţiei din regiunile Agnita şi Dumbrăveni și depozitarea în siguranţă a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Date de contact:
Emis de Serviciul Relaţii Publice
Tel: 0269/841.425 int. 34 Fax: 0269/834.270
iulia.tarnu@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro