ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr – foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului – montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Extindere reţea de distribuţie apă str. Horea – readucere teren la starea iniţială
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor şi montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
10. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă
11. Extindere reţea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă
12. Str. Şcolii şi Milcov- racorduri
13. Reabilitare reţele de canalizare str. George Coşbuc – montare racorduri şi refacere sistem rutier
14. Extindere reţea canalizare str. I.C. Brătianu – aducere teren la starea iniţială
15. Reabilitare reţele canalizare str. Brazilor – refacere sistem rutier
16. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Sibiului – montare conductă
17. Extindere reţea de distribuţie apă str. Gravorilor – branşamente
18. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Iuliu Maniu – Neajlov – branşamente
19. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. M. Eminescu – asfaltare în intersecţia cu str. Carpaţi şi Brâncoveanu