ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr – foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului – refacere sistem rutier
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – refacere sistem rutier
5. Extindere reţea de distribuţie apă str. Horea – readucere teren la starea iniţială
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor şi montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- cuplări
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
10. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă
11. Extindere reţea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă
12. Reabilitare reţele de canalizare str. George Coşbuc – montare racorduri şi refacere sistem rutier
13. Str. Brazilor – refacere sistem rutier
14. Extindere reţea de distribuţie apă str. Iuliu Maniu, Gravorilor – branşamente
15. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – cămine de vane, montare conductă by-pass, pregătire pentru asfaltare
16. Extindere reţele de canalizare str. Gării- montare conductă
17. Reabilitare reţele de distribuţie str. Ac. I. Moraru, Nucului- aducerea terenului la starea iniţială