Şantiere deschise în luna iulie 2010 pentru „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în municipiul Mediaş”

1. Aducţiune staţie tratare – rezervoare Perşani
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. 1 Decembrie
3. Extindere reţele distribuţie apă str. Brateiului
4. Reabilitare reţele distribuţie apă str. St. L. Roth
5. Extindere reţea canalizare Şos. Sibiului – Colector SP9
6. Extindere reţea canalizare str. Ştefan cel Mare
7. Reabilitare reţea canalizare str. Iacob Pisso
8. Extindere reţele distribuţie apă zona Pod Târnava – str. 1 Decembrie
9. Reabilitare reţele distribuţie apă Şos. Sibiului
10. Extindere reţea canalizare str. Angărul de Sus
11. Reabilitare reţea canalizare str. Stăvilar
12. Extindere reţea canalizare str. Piloţilor
13. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hula Veche
14. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Codrului
15. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Cluj
16. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Predeal
17. Extindere reţele distribuţie apă str. Gh. Lazăr- Binder Bubi
18. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Aleea Eforie
19. Reabilitare reţea canalizare str. Mureş
20. Reabilitare rețele distribuție apă str. Govora