ŞANTIERE DESCHISE 28.07.2011

Mediaş:

1. Reabilitare reţea de canalizare str. Feleac
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. 1 Decembrie
3. Conductă aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
4. Rezervoare Greweln
5. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Bucegi
6. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iuliu Maniu
7. Reabilitare reţea de canalizare şi distribuţie apă str. Călugăreni
8. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iacob Pisso
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
10. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului
11. Reabilitare reţea de canalizare str. Sadu
12. Reabilitare reţele canalizare str. Libertăţii-Rovinari
13. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canal str. Mărăşeşti
14. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Târgului
15. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Avram Iancu
16. Extindere reţea de canalizare şi reabilitare reţele distribuţie apă str. Plopului
17. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului
18. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Progresului – intersecţie str. Plopului şi str. Carpenului; intersecţie str. Frasinului şi str. Carpenului; intersecţie str. Şerpuită cu str. Frasinului
19. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Pârâul Tisei
20. Reabilitare reţea de canalizare str. Al. cel Bun

Puncte de lucru care se vor deschide:

1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hermann Oberth
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Axente Sever
3. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. 9 Mai
4. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Mihai Eminescu
5. Extindere reţea de canalizare leg. str. Plopului cu str.9 Mai

Agnita:

1. Extindere reţele de canalizare str. Plevna
2. Extindere reţea de canalizare P-ţa Republicii
3. Extindere reţele distribuţie str. Floreasca
4. Reabilitare reţele de distribuţie str. Bisericii
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
6. Reabilitare Rezervor
7. Reabilitare reţea de distribuţie str. Horea
8. Reabilitare reţea de distribuţie str. Fabricii
9. Reabilitare reţea de distribuţie str. Livezii

Dumbrăveni:

1. Extindere reţele de canalizare – str. Zorilor între str A. Iancu şi str. A. Vlahuţă – carosabil ocupat total, circulaţie alternativă pe str. A. Vlahuţă şi str. A. Iancu
2. Extindere reţele de canalizare – str. G. Coşbuc între str. T. Vladimirescu şi str. M. Kogălniceanu – carosabil ocupat total, circulaţie alternativa pe str. S. Bărnuţiu şi str. T. Vladimirescu