ŞANTIERE DESCHISE 27.07.2011

Mediaş:

1. Reabilitare reţea de canalizare str. Feleac
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. 1 Decembrie
3. Conductă aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
4. Rezervoare Greweln
5. Rezervoare Gloria
6. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Bucegi
7. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iuliu Maniu
8. Reabilitare reţea de canalizare şi distribuţie apă str. Călugăreni
9. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iacob Pisso
10. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
11. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului
12. Reabilitare reţea de canalizare str. Sadu
13. Reabilitare reţele canalizare str. Libertăţii-Rovinari
14. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canal str. Mărăşeşti
15. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Târgului
16. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Avram Iancu
17. Extindere reţea de canalizare şi reabilitare reţele distribuţie apă str. Plopului
18. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului
19. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Progresului – intersecţie str. Plopului şi str. Carpenului; intersecţie str. Frasinului şi str. Carpenului; intersecţie str. Şerpuită cu str. Frasinului
20. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Pârâul Tisei
21. Extindere reţea de canalizare str. Frasinului
22. Extindere reţea de canalizare str. Carpenului

Puncte de lucru care se vor deschide:

1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hermann Oberth
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Axente Sever
3. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. 9 Mai
4. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Mihai Eminescu
5. Extindere reţea de canalizare leg. str. Plopului cu str.9 Mai

Agnita:

1. Extindere reţele de canalizare str. Plevna
2. Extindere reţea de canalizare P-ţa Republicii
3. Extindere reţele distribuţie str. Floreasca
4. Reabilitare reţele de distribuţie str. Bisericii
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
6. Reabilitare Rezervor
7. Reabilitare reţea de distribuţie str. Horea
8. Reabilitare reţea de distribuţie str. Fabricii
9. Reabilitare reţea de distribuţie str. Livezii

Dumbrăveni:

1. Extindere reţele de canalizare – str. Zorilor între str A. Iancu şi str. A. Vlahuţă – carosabil ocupat total, circulaţie alternativă pe str. A. Vlahuţă şi str. A. Iancu
2. Extindere reţele de canalizare – str. G. Coşbuc între str. T. Vladimirescu şi str. M. Kogălniceanu – carosabil ocupat total, circulaţie alternativa pe str. S. Bărnuţiu şi str. T. Vladimirescu