ŞANTIERE DESCHISE 25.05.2011

Mediaş:
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Nucului
2. Reabilitare reţea canalizare str. Sinaia
3. Conducta aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
4. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iuliu Maniu
5. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Bucegi
6. Reabilitare reţele distributie apă Şos. Sibiului
7. Reabilitare reţea de canalizare şi reţele distribuţie apă str. Călugăreni
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru – carosabil ocupat total
10. Reabilitare reţele distribuţie apă str. L. Rebreanu
11. Reabilitare reţele apă str. Anton Pann
12. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Mureş- prelungire
13. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canal str. Mărăşeşti
14. Reabilitare reţea de canalizare str. Progresului
15. Reabilitare reţea de canalizare str. Târgului
16. Reabilitare reţea de canalizare str. Stejarului – carosabil ocupat total
17. Extindere reţea canalizare str. Lucian Blaga
18. Extindere reţea de canalizare str. Ulmului
19. Extindere reţea de canalizare str. Nuferilor – carosabil ocupat total
20. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Brâncoveanu
21. Extindere reţea de canalizare str. Plopului – carosabil ocupat total
22. Reabilitare reţea de canalizare str. Axente Sever – carosabil ocupat total
23. Reabilitare reţea de canalizare str. Dealului
24. Reabilitare reţea de canalizare str. Avram Iancu
25. Extindere reţea de canalizare str. Frasinului

Puncte de lucru care se vor deschide în 7 zile:
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Izvorului
2. Reabilitare reţea de canalizare str. Calafat

Agnita:
1. Extindere reţele de canalizare str. Bisericii
2. Extindere reţele de canalizare str. Plevna
3. Extindere reţele canalizare str. Floreasca
4. Extindere reţele de canalizare str. Aleea Teilor
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Crişan
6. Reabilitare reţele de canalizare str. Fabricii
7. Reabilitare reţea de canalizare str. Horia
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Şcolii
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
10. Reabilitare reţea de canalizare tronson perpendicular pe P-ţa Republicii
11. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului
12. Reabilitare Rezervor

Dumbrăveni:
1. Extindere reţele de canalizare – str. Digului
2. Extindere reţele de canalizare – str. O. Goga între str. Ţiglarilor şi str. Privighetorii