ŞANTIERE DESCHISE 24.05.2011

Mediaş:
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Nucului
2. Reabilitare reţea canalizare str. Sinaia
3. Conducta aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
4. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iuliu Maniu
5. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Bucegi
6. Reabilitare reţea de canalizare şi reţele distribuţie apă str. Călugăreni
7. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru
9. Reabilitare reţele distribuţie apă str. L. Rebreanu
10. Reabilitare reţele apă str. Anton Pann
11. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Mureş- prelungire
12. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canal str. Mărăşeşti
13. Reabilitare reţea de canalizare str. Progresului
14. Reabilitare reţea de canalizare str. Târgului
15. Reabilitare reţea de canalizare str. Stejarului
16. Extindere reţea canalizare str. Lucian Blaga
17. Extindere reţea de canalizare str. Ulmului
18. Extindere reţea de canalizare str. Nuferilor
19. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Brâncoveanu
20. Extindere reţea de canalizare str. Plopului
21. Reabilitare reţea de canalizare str. Axente Sever
22. Reabilitare reţea de canalizare str. Dealului
23. Reabilitare reţea de canalizare str. Avram Iancu

Puncte de lucru care se vor deschide în 7 zile:
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Izvorului
2. Reabilitare reţea de canalizare str. Calafat

Agnita:
1. Extindere reţele de canalizare str. Bisericii
2. Extindere reţele de canalizare str. Plevna
3. Extindere reţele canalizare str. Floreasca
4. Reabilitare reţea de canalizare str. Crişan
5. Reabilitare reţele de canalizare str. Fabricii
6. Reabilitare reţea de canalizare str. Horia
7. Reabilitare reţea de canalizare str. Şcolii
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
9. Reabilitare reţea de canalizare tronson perpendicular pe P-ţa Republicii
10. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului
11. Reabilitare Rezervor

Dumbrăveni:
1. Extindere reţele de canalizare – str. Digului
2. Extindere reţele de canalizare – str. O. Goga între str. Ţiglarilor şi str. Privighetorii