Inaugurare lucrari Dumbraveni

Operatorul Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. inaugurează în data de 16.12.2014, începând cu ora 11:00, lucrările realizate în orașul Dumbrăveni, în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

Astfel, orașul Dumbrăveni beneficiază de o stație de tratare a apei modernizată, de o stație de epurare a apei uzate dimensionată pentru 7.100 de locuitori echivalenți, în a cărei componență intră o stație de pompare a apei uzate amplasată în intravilanul localității și de 1, 845 km de conducte de aducțiune între frontul de captare al apei brute reabilitat și stația de tratare, un rezervor de înmagazinare a apei potabile, 2,059 km de rețea de alimentare cu apă și 102 branșamente. Același Proiect POS Mediu a făcut posibilă modernizarea sistemului de canalizare prin extinderea sa cu 12,569 km de rețea, construirea a două stații noi de pompare a apei uzate și realizarea a 1.189 de racorduri.

Evenimentul va debuta cu o conferință de presă la Centrul de Documentare și Informare din cadrul Liceului Teoretic Dumbrăveni, str. Cuza Vodă, nr. 5-7 și va fi urmat de inaugurarea oficială a Stației de Epurare Dumbrăveni, tăierea panglicii și turul oficial al stației, amplasate pe str. Ernei, F.N. Ulterior, stația va fi vizitată de elevi ai Colegiului Tehnic „Timotei Cipariu” și ai Liceului Teoretic din Dumbrăveni. Turul staţiei se face în grupuri organizate, vizitatorii fiind însoţiţi de reprezentanţi ai operatorului, care vor explica procesul de epurare al apelor uzate, de la intrarea în stație până la deversarea în emisar, râul Târnava Mare.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin programul Operațional Sectorial Mediu

Emis de Serviciul Relaţii Publice
Tel: 0269/841.425 int. 34 Fax: 0269/834.270
iulia.tarnu@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro