ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de canalizare şi de apă str. Aurel Vlaicu – cuplări
3. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
4. Extindere reţele de canalizare str. Oituz – montare conductă
5. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior- montare conductă
6. Reabilitare reţele de apă str. Baznei – cămin de vane, int. cu str. Nucului
7. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi str. Perşani – cămine de vane, asfaltare
8. Extindere retele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Iuliu Maniu, Milcov – branşamente
10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
11. Reabilitare reţele de apă şi de canalizare str. Oituz- montare cămine de vane şi instalaţie hidraulică