ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane
10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Iuliu Maniu-Neajlov- montare branşamente
11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – montare branşamente, aducere teren la starea iniţială
14. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă
15. Extindere reţea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă
16. Reabilitare reţele de canalizare str. Călugăreni- Vidraru – cuplare cu str. Milcov
17. Reabilitare reţele de distribuţie str. Școlii – cuplare cu str. Gravorilor
18. Reabilitare reţele de canalizare str. George Coşbuc – montare racorduri şi refacere sistem rutier