ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane
10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Călugăreni, Iuliu Maniu-Neajlov, Gravorilor – branşamente
11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii-Sticlei – cuplare reţea la căminul de vane