ŞANTIERE DESCHISE 06.06.2011

Mediaş:

1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hula Veche
2. Conductă aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
3. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Bucegi
4. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iuliu Maniu
5. Reabilitare reţea de canalizare şi reţele distribuţie apă str. Călugăreni
6. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
7. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iacob Pisso
8. Reabilitare reţele apă str. Anton Pann
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Mureş
10. Extindere reţea de canalizare str. Avram Iancu – racorduri de la int. Cu str. Dealului până la int. Cu str. Ion Corvin; pregătire asfaltare
11. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru – carosabil ocupat total în dreptul imobilului nr. 8 , bl. 116
12. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. Mărăşeşti
13. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Târgului
14. Extindere reţea canalizare str. Lucian Blaga
15. Extindere reţea de canalizare str. Nuferilor – carosabil ocupat total în dreptul imobilelor nr. 1-9
16. Reabilitare reţele distribuţie apă str. C. Brâncoveanu
17. Reabilitare reţea de canalizare str. Axente Sever – carosabil ocupat total – stradă închisă circulaţiei de la int. cu str Avram Iancu până la int. cu str. Păcii
18. Reabilitare reţea de canalizare str. Arinului
19. Reabilitare reţea de canalizare str. Pârâului
20. Reabilitare reţea de canalizare str. Izvorului
21. Reabilitare reţea de canalizare str. Timiş
22. Reabilitare reţea de canalizare str. Dârstei

Puncte de lucru care se vor deschide:

1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Izvorului – carosabil ocupat parţial pe partea dreaptă
2. Reabilitare reţea de canalizare str. Calafat – carosabil ocupat total în axul drumului, intersecţie cu str. Blajului

Agnita:

1. Extindere reţele de canalizare str. Bisericii
2. Extindere reţele canalizare str. Floreasca – carosabil ocupat pe partea stângă
3. Reabilitare reţea de canalizare str. Plevna – carosabil ocupat pe axul drumului
4. Reabilitare reţea de canalizare str. Şcolii
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului
6. Reabilitare Rezervor

Dumbrăveni:

1. Extindere reţele de canalizare – str. Mihail Kogâlniceanu şi str. Muzicanţilor
2. Reabilitare casa vanelor- rezervor