ŞANTIERE DESCHISE 01.08.2011

Mediaş:

1. Reabilitare reţea de canalizare str. Feleac
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. 1 Decembrie
3. Conductă aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
4. Rezervoare Greweln
5. Reabilitare reţea de canalizare şi distribuţie apă str. Călugăreni
6. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
7. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hermann Oberth
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Sadu
10. Reabilitare reţea de canalizare str. Câmpeni
11. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canal str. Mărăşeşti
12. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Avram Iancu
13. Extindere reţea de canalizare şi reabilitare reţele distribuţie apă str. Plopului
14. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului
15. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Progresului – intersecţie str. Plopului şi str. Carpenului; intersecţie str. Frasinului şi str. Carpenului; intersecţie str. Şerpuită cu str. Frasinului
16. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Pârâul Tisei
17. Reabilitare reţea de canalizare str. Al. cel Bun
18. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Axente Sever

Puncte de lucru care se vor deschide:

1. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. 9 Mai
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Mihai Eminescu
3. Extindere reţea de canalizare leg. str. Plopului cu str.9 Mai

Agnita:

1. Extindere reţele de canalizare str. Plevna
2. Extindere reţea de canalizare P-ţa Republicii
3. Extindere reţele distribuţie str. Floreasca
4. Reabilitare reţele de distribuţie str. Bisericii
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
6. Reabilitare Rezervor
7. Reabilitare reţea de distribuţie str. Horea
8. Reabilitare reţea de distribuţie str. Fabricii
9. Reabilitare reţea de distribuţie str. Livezii

Dumbrăveni:

1. Extindere reţele de canalizare – str. Zorilor între str A. Iancu şi str. A. Vlahuţă – carosabil ocupat total, circulaţie alternativă pe str. A. Vlahuţă şi str. A. Iancu
2. Extindere reţele de canalizare – str. G. Coşbuc între str. T. Vladimirescu şi str. M. Kogălniceanu – carosabil ocupat total, circulaţie alternativa pe str. S. Bărnuţiu şi str. T. Vladimirescu