PROIECT TEHNIC SEDIU ADMINISTRATIV

Prezentul Proiect Tehnic este aplicabil anunţului de participare care va fi publicat de către S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. pe site-ul www.e-licitatie.ro şi are în vedere Contractul de Lucrări denumit „CONSTRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ŞI HALĂ INDUSTRIALĂ, REABILITARE CLĂDIRE OPERAŢIONALĂ ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE”.