Încep lucrările de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi apă uzată în Mediaş

Compania „Apa Târnavei Mari” S.A., operator regional de apă şi apă uzată pentru nord-estul judeţului Sibiu anunţă începerea lucrărilor în vederea reabilitării şi extinderii reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Mediaş în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, jud. Sibiu”.

Acest Proiect, aprobat în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată), are o valoare de 307.837.654 lei, fiind cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene cu suma de 261.662.005 lei.

În cadrul acestui Proiect, a fost semnat în data de 21.01.2010 contractul de lucrări „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Mediaş”, contract în valoare de 67.271.008 lei, din care 54. 334.793 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

În vederea implementării acestui contract, au fost planificate, începând cu data de 08 aprilie 2010, lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare a municipiului Mediaş, conform unui grafic de lucrări aprobat de autorităţi şi care va fi făcut public în perioada imediat următoare.

Avantajele implementării acestui contract constau în asigurarea distribuţiei de apă potabilă (corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE) pentru locuitorii din Mediaş, cu impact direct asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei care locuieşte în zona de deservire şi implicit a stării de sănătate a populaţiei, evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată, prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene.

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorii care vor executa lucrǎrile sunt S.C. Dafora S.A. Mediaş şi Hidroconstrucţia S.A., Bucureşti. Termenul de finalizare al lucrărilor este octombrie 2012, cu o perioadă de notificare a defectelor de 12 luni.

Compania „Apa Târnavei Mari” S.A., în calitate de Beneficiar al acestui Proiect, înţelege disconfortul creat locuitorilor, mulţumeşte autorităţilor locale pentru sprijin în implementarea proiectului şi face apel la cetăţeni pentru acceptarea unui deranj temporar în beneficiul unei infrastructuri moderne şi a unor servicii de apă de calitate în orasul Mediaş.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.