ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Extindere reţele de canalizare str. Mal Stâng Târnava -foraj – subtraversare
3. Extindere reţele de canalizare şi de distribuţie apă str. Ulmului – montare conductă
4. Extindere reţele de canalizare str. Lucian Blaga- refacere beton rutier
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Aurel Vlaicu – refacere trotuare
6. Modernizare staţii de pompare nr.2, nr. 7
7. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Milcov – cuplare cu str. Lupeni şi Sibiului
8. Reabilitare reţelede distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Sibiului –branşamente
10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
11. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
12. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- branşamente
13. Extindere reţele de canalizare str. Carpaţi – refacere beton rutier
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului – cămin int. cu str. Marţian Negrea
15. Extindere reţele de canalizare str. Th. Aman- refacere beton rutier
16. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă