ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Extindere reţele de canalizare str. Mal Stâng Târnava -foraj – subtraversare
3. Extindere reţele de canalizare şi de distribuţie apă str. Ulmului – montare conductă
4. Extindere reţele de canalizare str. Lucian Blaga- refacere beton rutier
5. Modernizare staţii de pompare nr.2, nr. 7
6. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Sibiului –branşamente
7. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
8. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
9. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- branşamente
10. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
11. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă