ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Modernizare staţii de pompare nr. 1, 3, 6 şi 7
4. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
6. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
7. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
8. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
9. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune
11. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior – racorduri
12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămin de reducere a presiunii
15. Reabilitare reţele de distribuţie str. 1 Decembrie- refacere trotuare
16. Extindere reţele de canalizare str. Carpaţi – cămine de canal-verificări
17. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane