ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie str. Călugăreni- cuplare branşamente
4. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
6. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
7. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
8. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
9. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine la int. cu str. Serele Vechi şi Vasile Pârvan
11. Reabilitare reţea de distribuţie Şos. Sibiului – cuplare reţea nouă cu str. Calafat şi Dorobanţi
12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămin de reducere a presiunii
15. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
16. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane
17. Reabilitare reţea de distribuţiestr. Călugăreni – cuplare branşamente
18. Extindere reţea de canalizare mal stâng Târnava- montare conductă