ŞANTIERE DESCHISE PENTRU „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ”

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine la int. cu str. Serele Vechi şi Vasile Pârvan
10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente
11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămin de reducere a presiunii
13. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane
15. Reabilitare reţea de distribuţie str. Iuliu Maniu- Neajlov – pregătire cuplare reţea nouă