ŞANTIERE DESCHISE 30.05.2011

Mediaş:
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Nucului
2. Reabilitare reţea canalizare str. Predeal
3. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hula Veche
4. Conductă aducţiune staţie tratare apă – Rezervoare Perşani
5. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iuliu Maniu
6. Reabilitare reţele distributie apă Şos. Sibiului
7. Reabilitare reţea de canalizare şi reţele distribuţie apă str. Călugăreni
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
9. Reabilitare reţele apă str. Anton Pann
10. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. Mureş
11. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. Mărăşeşti
12. Reabilitare reţea de canalizare str. Progresului
13. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Târgului
14. Extindere reţea de canalizare str. Lucian Blaga
15. Extindere reţea de canalizare str. Ulmului
16. Extindere reţea de canalizare str. Nuferilor – carosabil ocupat total în dreptul imobilelor 1-9
17. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Brâncoveanu
18. Extindere reţea de canalizare str. Plopului – carosabil ocupat total
19. Reabilitare reţea de canalizare str. Axente Sever – carosabil ocupat total
20. Reabilitare reţea de canalizare str. Dealului
21. Reabilitare reţea de canalizare str. Avram Iancu
22. Extindere reţea de canalizare str. Frasinului
23. Reabilitare reţea de canalizare str. Arinului
24. Reabilitare reţea de canalizare str. Gloria –
25. Reabilitare reţea de canalizare str Pârâului

Puncte de lucru care se vor deschide în 7 zile:
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Izvorului
2. Reabilitare reţea de canalizare str. Calafat – carosabil ocupat total în axul drumului, intersecţie cu str. Blajului

Agnita:
1. Extindere reţele de canalizare str. Bisericii
2. Extindere reţele de canalizare str. Plevna – carosabil ocupat pe partea dreaptă
3. Extindere reţele canalizare str. Floreasca – carosabil ocupat pe partea stângă
4. Reabilitare reţea de canalizare str. Crişan
5. Reabilitare reţea de canalizare str. Horia – carosabil ocupat pe partea dreaptă
6. Reabilitare reţea de canalizare str. Şcolii
7. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
8. Reabilitare reţea de canalizare str. Avram Iancu
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului
10. Reabilitare Rezervor

Dumbrăveni:
1. Extindere reţele de canalizare – str. Digului – circulaţie blocată parţial, circulaţie alternativă str. T. Vladimirescu – str. Înfundată
2. Extindere reţele de canalizare – str. O. Goga între str. Al. Vlahuţă şi str. Privighetorii – blocată parţial, circulaţie alternativă pe str. Privighetorii şi str. E. Bumbea