ŞANTIERE DESCHISE 16.12.2011

Mediaş:

 

1. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 9
2. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 7
3. Rezervoare Gloria – armare radier rezervor 1
4. Rezervoare Greweln – zidărie rezervor 1
5. Reabilitare reţele canalizare legatura Str Govora-Turda
6. Extindere reţele distribuţie apă str. Gării-Pod Târnava
7. Extindere reţele canalizare str. Theodor Aman
8. Reabilitare reţele canalizare str. Aurel Vlaicu
9. Reabilitare reţele canalizare str. Vlad Ţepeş
10. Extindere reţele canalizare str. Piloţilor
11. Extindere reţele canalizare str. Furcilor
12. Reabilitare reţea de canalizare str. Milcov – branşament
13. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului
14. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru
15. Reabilitare reţele de distribuţie str. Florilor
16. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului – cămine de apometru
17. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Avram Iancu (cuplări str. Anton Pann – Filipescu)
18. Extindere reţea de canalizare str. Socului
19. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Ulmului – carosabil ocupat în zona str. Plopului –Frasinului, teste de presiune
20. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului – canal-tronson Gheorghe Pop de Băseşti
21. Reabilitare reţea canalizare str. Ciocârliei
22. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Târgului
23. Reabilitare reţele de distribuţie str. 9 Mai

Sistare lucrări de construcţii canalizare şi apă în localităţile Agnita şi Dumbrăveni, începând cu data de 15.12.2011 până în data de 16.01.2012.