ŞANTIERE DESCHISE 15.12.2011

Mediaş:

 

1. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 9
2. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 7
3. Rezervoare Gloria – armare radier rezervor 1
4. Rezervoare Greweln – zidărie rezervor 1
5. Reabilitare reţele canalizare legatura Str Govora-Turda
6. Extindere reţele distribuţie apă str. Gării-Pod Târnava
7. Extindere reţele canalizare str. Theodor Aman
8. Reabilitare reţele canalizare str. Aurel Vlaicu
9. Reabilitare reţele canalizare str. Vlad Ţepeş
10. Extindere reţele canalizare str. Piloţilor
11. Extindere reţele canalizare str. Furcilor
12. Extindere reţea de canalizare str. Stadionului – refacere carosabil
13. Reabilitare reţea de canalizare str. Milcov – branşamente
14. Reabilitare reţea de canalizare str. Cibin
15. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului
16. Reabilitare reţele canalizare str. Dorobanţilor
17. Reabilitare reţea canalizare str. Sebeş
18. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru
19. Reabilitare reţele de distribuţie str. Florilor
20. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului – cămine de apometru
21. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. Avram Iancu (cuplări, decopertare-asfaltare str. Anton Pann – Filipescu)
22. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Ulmului – carosabil ocupat în zona str. Plopului –Frasinului, teste de presiune
23. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului – canal-tronson Gheorghe Pop de Băseşti
24. Reabilitare reţea canalizare str. Ciocârliei
25. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Târgului

Sistare lucrări de construcţii canalizare şi apă în localităţile Agnita şi Dumbrăveni, începând cu data de 15.12.2011 până în data de 16.01.2012.