S-a semnat contractul de finanţare

Operatorul regional de apă şi apă uzată S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. anunţă semnarea contractului de finanţare nr. 91950 în data de 28.11.2008 cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza deciziei de aprobare nr. C (2008) 2433 din data de 09.07.2008 a Comisiei Europene şi a Ordinului nr. 1451 din 17.11.2008, al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

Finanţarea s-a acordat în vederea implementării proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”. Acest Proiect a fost aprobat în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu, axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Valoarea totală a Proiectului este de 328.624.204 lei fără TVA, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu şi în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2008) 2433 este de 307.837.654 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului din bugetul local). Valoarea eligibilă conform POS Mediu este formată din Fondul de Coeziune, bugetul de stat şi bugetul local. Cofinanţarea din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 261.662.005 lei. Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă este de 20.786.550 lei, conform POS Mediu. Durata contractului este de 61 de luni.

Proiectul presupune investiţii în procesul de tratare a apei potabile , a distribuţiei acesteia, a colectării şi epurării apelor uzate în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni de către operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş cu respectarea directivelor europene relevante în domeniul mediului.

Scopul Proiectului este reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi colectare a apelor uzate în regiunile menţionate în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare şi îndeplinirii obiectivelor POS Mediu, constând în măsuri de reabilitare a sistemului de captare a apei potabile de la adâncime şi suprafaţă, a conductelor de aducţiune, a staţiilor de tratare şi pompare, a rezervoarelor de apă, a reţelelor de distribuţie şi a sistemului de contorizare, precum şi măsuri aferente apei uzate de construire/reabilitare a sistemului de colectare a apei uzate şi a trei staţii de epurare (în Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni). Populaţia care va beneficia de aceste investiţii va fi de aproximativ 75.000 de locuitori.

Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunătăţi infrastructura de apă şi apă uzată în beneficiul mediului şi al populaţiei din regiunile sus-menţionate pentru asigurarea conformării cu legislaţia naţională şi europeană, în perioadele de tranziţie agreate de România cu Uniunea Europeană pentru sectorul de mediu şi asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor europene.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.