Rețele modernizate de apă și canalizare în municipiul Mediaș

Contractul a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă, consultantul de supervizare al lucrărilor fiind C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. din Palombaro, Italia, iar constructorul care a executat lucrările este Asocierea dintre S.C. Dafora S.A. Mediaş şi Hidroconstrucţia S.A., Bucureşti. Valoarea finală a contractului este de 69.375.751,35 lei, fără TVA.

Astfel, s-au înlocuit conductele de aducțiune vechi cu unele noi, de calitate superioară și s-a extins rețeaua de alimentare cu apă în zone recent construite sau acolo unde nu a existat deloc rețea. Lungimea totală a rețelelor de apă reabilitate și extinse este de 40, 65 km. Pentru accesul egal al clienților la rețeaua modernizată, s-au executat 2 573 de branșamente de apă. S-au reabilitat și modernizat stațiile de pompare Hermann Oberth și Greweln prin lucrări de arhitectură, structură, instalații electrice, instalații hidraulice și amenajarea terenului și, totodată, acestea au fost dotate cu utilaje de pompare performante, cu un consum redus de energie electrică și regim de funcționare automatizat.

S-au construit două noi rezervoare de înmagazinare a apei potabile în zonele Gloria și Greweln și s-au făcut consolidări, reparații la structură și la finisaje, înlocuirea instalației hidraulice din camerele de vane, înlocuirea instalațiilor electrice existente, precum și igienizări ale rezervorului și ale camerei de vane pentru rezervorul de la Perșani.

În paralel cu modernizarea sistemului de alimentare cu apă, s-au efectuat și lucrări de reabilitare și extindere a sistemului de canalizare. S-au reabilitat colectoarele principale și s-au extins colectoarele secundare în zone nou construite sau care nu au beneficiat până acum de posibilitatea de racordare la rețeaua de canalizare. Lungimea totală a rețelei reabilitate și extinse este de 43 km, pentru accesul egal al clienților la aceasta, executându-se 2937 de racorduri de canalizare. Pentru colectarea și pomparea apelor menajere uzate către stația de epurare a municipiului, s-au construit 9 stații moderne de pompare.

Prin intermediul acestui contract, s-au adus la standarde actuale sistemele de alimentare cu apă și cel de canalizare din Mediaș, s-au redus costurile de exploatare a infrastructurii, a sporit gradul de siguranță a personalului operator, am îmbunătățit condițiile de trai ale populației și protecția mediului înconjurător, prin evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă, reducerea exfiltraţiilor de apă uzată și evacuarea apei uzate conform normelor europene.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Date de contact:
Emis de Serviciul Relaţii Publice
Tel: 0269/841.425 int. 34 Fax: 0269/834.270
iulia.tarnu@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro