Organizare de şantier pentru reabilitarea staţiei de tratare Arpaşu de Sus

S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A., titular al proiectului „Organizare de şantier pentru reabilitarea staţiei de tratare Arpaşu de Sus” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu. Proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului şi nici de evaluare adecvată. Pentru proiectul „Organizare de şantier pentru reabilitarea staţiei de tratare Arpaşu de Sus”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Arpaşu de Sus, situat pe Valea Arpăşel, la o distanţă de 200 m pe direcţia nord de la complexul turistic Albota, Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu din str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.02.2011.