Organizare de şantier pentru lucrare staţie de epurare în oraşul Agnita

S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A., titular al proiectului „Organizare de şantier pentru lucrare staţie de epurare în oraşul Agnita” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu. Proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului şi nici de evaluare adecvată. Pentru proiectul „Organizare de şantier pentru lucrare staţie de epurare în oraşul Agnita”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Agnita, pe str. Mihai Viteazu, FN, pe malul drept al râului Hârtibaciu, la o distanţă de 350 m de DJ Agnita-Sibiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu din str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.02.2011.