Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitării de revizuire (titularul proiectului)

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş str. Gravorilor nr. 2A (titular) anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate din oraşul Agnita, amplasat în judeţul Sibiu, bazinul hidrografic Olt-Cibin-Hârtibaciu- judeţul Sibiu.

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu str. Hipodromului 2A şi la sediul S.C. APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaş str. Gravorilor 2A în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-16:00, cât şi la adresa de internet: www.arpmsb.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul ARPM Sibiu str. Hipodromului 2 A, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 18.03.2011